Dny pěstounství 2024 v Praze

Jako každý rok se v Praze, tak jako v jiných krajích, konají dny, kdy si připomínáme důležitou úlohu pěstounů. Součástí je i poděkování pěstounům za jejich záslužnou péči o děti, které nemohou vyrůstat ve své rodině.

Jsou to dny, kdy se mohou zájemci o NRP, tedy nejen o přechodné pěstounské péči, dozvědět více. Zeptat se samotných pěstounů na různé otázky z každodenního života. Osobní zkušenost je sice nepřenositelná, ale sdílení zkušeností mnoho napoví a může ukázat i témata o kterých se běžně nemluví, ale jsou při práci pěstouna důležitá. Na přípravách se nedá připravit na vše, protože život pěstounů je opravdu pestrý, někdy nepředvídatelný, nenaplánovatelný, velice zodpovědný a pro mnohé pěstouny nejsmysluplnější.

Přijďte si popovídat s přechodnými pěstouny 4. června do Střediska pro podporu náhradních rodičů na Výtoni nebo do pražské ZOO 6. června, kde budeme mít informační stánek.

Těšíme se na Vás a třeba naše setkání bude mít vliv na rozhodování, zda se stát náhradním rodičem, třeba jen přechodným.

Obsah obrázku snímek obrazovkyPopis byl vytvořen automaticky

Program

Program Dnů pěstounství byl připraven ve spolupráci Odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy, úřadů pražských městských částí, příspěvkových a neziskových organizací.

Je určen nejen pěstounům a těm, kteří by se chtěli stát pěstouny, ale i široké veřejnosti. Zahrnuje besedy a diskuse s odborníky, setkání s pěstouny, dny otevřených dveří v pražských neziskových organizacích a na úřadech městských částí, a další akce, které se budou konat na různých místech v metropoli.

Dny pěstounství nabídnou informace o problematice náhradní rodinné péče a jednotlivých formách. Mimo jiné i to, jak je možné stát se pěstounem, jaké jsou na pěstouny kladeny nároky, jaká je nabídka podpůrných služeb pro rodinu, která se rozhodne dítě přijmout apod.

Dny pěstounství 2024 - Praha - MHMP