Jsme přechodní pěstouni

Jsme pěstouni na přechodnou dobu, kteří se rozhodli spojit se a více ovlivňovat své podmínky pro péči o svěřené děti.

Žijeme s dětmi, které nemohou být ve své rodině. Žijeme s nimi jen velice krátkou dobu, vzhledem k předpokládané délce jejich života, ale…

Chceme, aby i tento krátký čas nebyl jen přestupní stanicí, aby se děti cítily milovány a bezpečně.

Kdo nežil život přechodného pěstouna, nepochopí!! Co vše prožíváme a jak moc nám záleží na dětech, které s námi sdílí domov. Jak emoční jsou naše dny, jaké problémy řešíme! Jak těžké je někdy ustát nepružný systém nebo neznalost či nezájem odpovědných lidí.

přihláška do sdružení

O co se například snažíme?

  • zastupovat PPPD na jednáních
  • mít možnost připomínkovat zákony o NRP, metodiky, apod.,
  • v komunální politice – připomínkovat materiály týkající se NRP, spolupráce s KÚ, zastupitelstvem, sociálními výbory na krajích, osvěta NRP a získání podpory pro služby pro NR v rámci krajů,
  • jednání s GŘ ÚP o zlepšování podmínek pro pěstouny
  • spolupráce s kanceláří ombudsmana na otázkách NRP
  • komunikace s pěstouny, řešení jejich problémů, předávání aktuálních podnětů ke koncepčnímu a systémovému řešení na kraje, MPSV
  • snažíme se iniciovat změny ke zlepšení podmínek PP
  • osvěta NRP, PPPD k získávání nových pěstounů
  • spolupráce s organizacemi se stejným cílem – dostat děti do rodin, zlepšit podporu pěstounské péče, zvýšit počet kvalitních služeb pro pěstouny a hlavně pro děti (psychology orientované na problematiku dětí v NRP, terapie zaměřené na děti s traumaty, apod.),vytvoření odborných center, kde by pěstouni získali nejen podpůrné služby, ale především odbornou pomoc pro děti i pro sebe

O historii vzniku PSPP zde

Radka Švecová

předsedkyně

Praha

radka.svecova@pspp.cz

Alena Benešová

členka výboru

Praha

pspp@pspp.cz

Marie Mičánová

členka výboru

Vysočina

pspp@pspp.cz

Jana Křížková

členka výboru

Liberecký kraj

pspp@pspp.cz

Jana Kiklhornová

členka výboru

Praha

pspp@pspp.cz