Smysl členství

Proč Profesní sdružení přechodných pěstounů?

Snažíme se o:

 • zvýšení informovanosti veřejnosti o pěstounské péči na přechodnou dobu (PPPD) a vyvíjíme aktivity při vyhledávání dalších pěstounů PPPD v ČR,
 • zvýšení prestiže statutu pěstouna ve společnosti a dosažení   profesionalizace profese včetně specializací jednotlivých druhů péče,
 • vytvoření takových podmínek pro výkon PPPD, aby pěstouni mohli naplňovat potřeby dítěte a mohli svoji práci vykonávat bezpečně a kvalitně, za podpory odborných služeb
 • partnerství – aby pěstouni byli od prvního okamžiku skutečnými partnery v systému náhradní rodinné péče, aby měli dostatek informací před svěřením dítěte i v průběhu péče a byli součástí týmu při plánování péče,
 • aby byl akceptován krizový charakter PPPD: aby bylo ideálně do 3 měsíců nalezeno řešení pro dítě a pak v následujících měsících realizovány kroky k předání dítěte do definitivní rodiny a aby nedocházelo k zbytečnému protahování pobytu dítěte v PPPD,
 • zvýšení vzdělávání pěstounů nejen pro práci s dětmi, ale i o profesionální sebereflexi a péči o svou osobnost, odbornou pomoc, supervize, dostatečný prostor pro regeneraci sil a energie tak, aby pěstouni vytvářeli svěřeným dětem klidný a bezpečný prostor,
 • šíření dobré praxe ve spolupráci s OSPOD, doprovázejícími organizacemi, krajským úřadem, původní rodinou dítěte a službami, které jsou nedílnou součástí péče o ohrožené děti,
 • spolupráci s organizacemi, institucemi, úřady, občanskými iniciativami a jednotlivci jejichž zájmem je poskytnout každému dítěti, které nemůže vyrůstat ve své biologické rodině, rodinu náhradní,
 • prosazování změn – iniciujeme systémové změny, připomínkujeme legislativní návrhy, podáváme podněty, vyvoláváme diskuse nad spornými otázkami,
 • hledání odpovědí na otázky pěstounů,
 • sdílení vzájemných zkušeností,
 • informování členů o změnách, novinkách, nápadech, zkušenostech aj.
 • v konkrétních situacích podpořit členy PSPP, pokud budou systémem tlačeni do rozhodnutí, které nejsou v zájmu dětí nebo v možnostech dané PPPD rodiny.

Zastupujeme pouze členy, ale snažíme se o změny, které se dotknout všech přechodných pěstounů! Pojďte je s námi prosazovat a realizovat! Máte nějaký problém, nový podnět, něco Vás trápí? Můžeme to spolu vyřešit! Přijďte mezi nás!

Radka Švecová

předsedkyně

Praha

radka.svecova@pspp.cz

Alena Benešová

členka výboru

Praha

pspp@pspp.cz

Marie Mičánová

členka výboru

Vysočina

pspp@pspp.cz

Jana Křížková

členka výboru

Liberecký kraj

pspp@pspp.cz

Jana Kiklhornová

členka výboru

Praha

pspp@pspp.cz