Hledáme vás, mámo, táto!

Sborník článků pro budoucí pěstouny a osvojitele


Jaká je motivace přijmout dítě do krátkodobé pěstounské péče neboli pěstounské péče na přechodnou dobu?

„O tuto formu náhradní rodinné péče častěji usilují žadatelé, kteří si na dlouhodobou péči „netroufají“, a to většinou s ohledem na věk (kde tedy není dostatečně vysoká pravděpodobnost, že dítě dovedou k dospělosti). Jde většinou o ženy (nebo manžele) v prarodičovském věku, které mají ještě dostatek fyzických i psychických sil a touhu věnovat je potřebnému dítěti či dětem (a potřebnou odolnost, aby zvládly předat svoje vymazlené děťátko „cizím“ lidem).“

http://www.pestouni.cz/wp-content/uploads/2022/10/pestouni_brozura_pro-zajemce_web.pdf