Co to je mapování PPPD?

Do mapování vývoje a využívání pěstounské péče na přechodnou dobu se od roku 2012 zapojili respondenti/pěstouni na přechodnou dobu z celé ČR. Zpočátku to byla aktivita jedné pěstounky, která následně získala, nejen technickou, podporu tohoto výzkumu v Dobré rodině o.p.s. Profesní sdružení přechodných pěstounů (PSPP) se aktivně zapojilo do oslovování pěstounů a vede databázi respondentů. Aby byla zachována anonymita, nemá přístup do dat, které respondenti zadávají.

Za dobu projektu Mapování jsou viditelné změny oproti počátku PPPD (především věk dětí, sourozenecké skupiny nebo délka pobytu dětí v PPPD). Dotazník je průběžně inovován, aby odpovídal současným postřehům. Dosavadní výsledky totiž ukazují vývoj i změny v PPPD.

Přechodných pěstounů začíná být nedostatek, nejen proto, že je málo zájemců, ale především proto, že spousta pěstounů ukončuje PPPD. Proto je potřeba zachytit i důvody, které k tomu vedou. Oslovujeme i bývalé přechodné pěstouny, aby zmapovali třeba jen poslední dítě v péči a uvedli důvod, který je vedl mimo PPPD!

V současné době je aktuální Dotazník z 3. vlny Mapování PPPD 2020.

Současný dotazník je kompatibilní s předešlými vlnami a bude moci přinést ucelená data od roku 2012. Potřebujeme více respondentů/pěstounů na přechodnou dobu, kteří nám pomohou změny doložit čísly. Předejte, prosím, informace o tomto výzkumu i dalším pěstounům a pomozte tak vytvořit jedinečný tým, s jehož pomocí ukážeme vývoj i současnou podobu pěstounské péče na přechodnou dobu. Čím více dat zachytíme, tím objektivnější výsledky budou!

Zapojte se! A pokud máte ve svém okolí současné i bývalé přechodné pěstouny, prosím, požádejte je o zapojení a předejte odkaz na dotazník!!

Mapování PPPD 2020, 3. vlna (google.com)

Dotazník je anonymní, jen je k jeho vyplnění potřeba získat pětimístný kód – kód se generuje podle jednotlivých krajů, abychom měli zastoupení respondentů/pěstounů ze všech krajů a mohli případně data také porovnávat mezi jednotlivými kraji. Jména a kódy nejsou nijak propojeny s dotazníkem.

Kód lze získat na radka.svecova@pspp.cz

K čemu výstupy slouží?

Tak jako neexistuje centrální registr dětí hledající náhradní rodinu, nebo oficiální registr volných pěstounů (ať už dlouhodobých nebo nás přechodných), tak neexistují žádná souhrnná data o všem, co v Dotazníku máme. Jde o to, ukázat realitu PPPD, podloženou daty přímo od přechodných pěstounů – nezkreslená, neurčitá, neosobní statistická data to opravdu nejsou. Jsou za nimi příběhy dětí v PPPD, postřehy a poznatky samotných pěstounů, jejich prožívání, problémy a potřeby. Pokud budeme mluvit o PPPD, ať už kdekoliv, můžeme názorně na grafech ukázat realitu PPPD, její vývoj, směřování, změny apod.

Pro Profesní sdružení přechodných pěstounů jsou výsledky z mapování při jednáních s kompetentními úřady, ministerstvem, poslanci apod. úžasný prostředek ukázat naši práci. Někteří politici, především ekonomicky smýšlející a o penězích rozhodující, potřebují čísla a v přehledných grafech jsou tato čísla opravdu zajímavější ��!!!

Záznamy lze doplnit i zpětně, takže pokud jste měli v péči již více dětí, za každé dítě v péči vyplníte jeden dotazník.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo potřeby zaslání kódu, nás můžete kdykoliv kontaktovat!

Děkujeme všem pěstounům za jejich péči o děti a budeme rádi za zapojení do mapování!!!