MHD s dítětem do 3 let aneb ze života přechodného pěstouna

Dle tarifu PID (Pražské integrované dopravy) má v Praze doprovod dítěte do 3 let nárok na zvláštní cenu jízdného (na území hl. m. Prahy a mimo vlaky zapojené do systému PID na jízdné zdarma), je však třeba prokázat věk dítěte – průkazkou vydanou DP pro dítě do 3 let nebo občanským průkazem či cestovním pasem dítěte. Obdobné slevy jsou poskytovány i v jiných velkých městech.

Pokud je dítě do 3 let svěřeno do péče přechodného pěstouna, může i on, jako doprovod dítěte, uplatňovat tuto slevu na jízdném. Přechodný pěstoun nemá občanský průkaz nebo cestovní pas dítěte, aby prokázal jeho věk, a tak je nejjednodušší cesta právě vystavení průkazky DP – „Průkaz dítě do 3 let“ Průkazka je vydána na počkání na kontaktních místech po předložení rodného listu.

Průkazku nelze vystavit bez doložení data narození! Tedy i pokud datum narození není uveden v rodném listě.

Pokud však dítě nemá v rodném listě uvedeno jméno nebo dokonce jméno ani příjmení, což se v přechodné pěstounské péči stává, neměla by být překážka k vystavení průkazky. Dětem bude jméno nebo jméno i příjmení teprve soudem určeno, v rodném listě je prozatím místo jména a příjmení napsáno například NEURČENO NEURČENO nebo NEZJIŠTĚNO Novák.

Je jisté, že s takovou skutečností se pracovnice na přepážkách, kde se průkazka vydává, nesetkávají často, a tak se stalo, že bylo vystavení průkazky pěstounce odmítnuto.

Profesní sdružení přechodných pěstounů se obrátilo na DP hl. m. Prahy a požádalo o oficiální vyjádření. Těmto dětem je bez problémů vystavena průkazka zdravotní pojišťovny i s tímto specifickým údajem-jménem. I dávkový systém úřadu práce si s tím dokáže poradit, proč je tedy problém u dopravního podniku? Asi jsme dopravnímu podniku zamotali hlavu, a i v odpovědi bylo přiznáno, že se „s takto specifickým případem v aplikační praxi doposud nesetkali (resp. pokud se takové případy vyskytly, nebylo jejich řešení nikdy eskalováno na vyšší úroveň řízení systému PID“ na druhé straně ocenili naši „zpětnou vazbu a pokusí se ji v odpovídajícím rozsahu reflektovat v každodenním provozu“.

„Ačkoliv je jméno a příjmení dítěte údajem povinně uváděným na Průkazu, nejedná se o rozhodný aspekt pro možnost přiznání zvláštní ceny jízdného pro doprovázející osobu (jinými slovy, jedinou a postačující podmínkou pro aplikaci zvláštní ceny jízdného je fakt, že doprovázené dítě je mladší 3 let, přičemž je zcela nerozhodné, jak se toto dítě jmenuje).“

Děkujeme tedy Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, že se tímto podnětem zabývalo a i dětem, které neměly to štěstí na začátku života dostat jméno případně jméno i příjmení od svých rodičů, může být bez problémů vystaven „Průkaz dítě do 3 let“.

Pro kategorii Osoba doprovázející dítě do 3 let věku je dokladem k prokázání nároku na zvláštní ceny jízdného zvláštní průkaz PID s označením „Průkaz dítě do 3 let“ opatřený jménem a příjmením dítěte, datem narození dítěte a fotografií dítěte nebo občanský průkaz dítěte nebo cestovní pas dítěte. Jedno dítě může být doprovázeno pouze jednou osobou, na kterou lze nárok na zvláštní ceny jízdného uplatnit.

Tento zvláštní průkaz PID dokládá nárok na zvláštní ceny jízdného pro osobu doprovázející dítě do 3 let věku (do dne předcházejícímu dni 3. narozenin dítěte), a to pouze na území hl. m. Prahy mimo vlaky zapojené do systému PID.

  • je pouze v papírové podobě, nevydává se v elektronické podobě.
  • povinnost doložit věk – rodným listem dítěte, případně jeho ověřenou fotokopií, nebo občanským průkazem dítěte nebo cestovním pasem dítěte.
  • požadované osobní údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, průkazová fotografie dítěte (není vyžadována u dětí do 1 roku věku – průkaz je v takovém případě vydán bez fotografie).
  • osobní údaje jsou uvedeny jen na „Průkazu Dítě do 3 let“, nevstupují do systému.
  • platnost průkazu – 1 rok, nejvýše však do dne předcházejícímu dni 3. narozenin dítěte a je vystaven za poplatek.

(viz TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 4. 2023)