Náhradka

Iniciativa Vyrůstat doma byla v květnu 2021 důležitým kolečkem v soukolí a má určitě velkou zásluhu, že Poslaneckou sněmovnou prošel zákaz od roku 2025 umisťovat dětí do 3 let do ústavních zařízení.

Výjimkou budou děti handicapované a velké sourozenecké skupiny.

Vyrůstat doma přišlo s další aktivitou – připravuje knihu, případně i výstavu, Náhradka.

"Chceme, aby se o náhradní rodinné péči mluvilo ve veřejném prostoru víc a aby měli lidé představu o tom, co všechno to obnáší a proč je to důležité. A tak se třeba povede, že se někdo díky naší knize (či výstavě) rozhodne stát pěstounem nebo adoptivním rodičem..."

Přispět na HitHitu lze zde

Počet dětí v DD pro děti do 3 let pomalu klesá již několik let.

Zdroj: Právo na dětství
Zdroj: 8000 důvodů

Ale stále bylo v roce v DD pro děti do 3 let 2022 celkem 138 dětí.

Počet nových náhradních rodičů stoupá velmi pomalu, je nedostatek přechodných pěstounů i pěstounů dlouhodobých. MPSV i kraje financují (např. Plné hnízdo) nebo přímo realizují aktivity směřující k osvětě a zviditelnění pěstounské péče a otevírá pomyslné dveře novým zájemcům o NRP.

Je třeba zapojit kohokoliv, kdo může pomoci zvýšit počty pěstounů – ať už je to politik, úředník, fotograf, novinář…. následně média, která o tom budu mluvit a přinesou informace každému, kdo uvažuje a zvažuje stát se pěstounem. A ano, jedna rodina to nevytrhne, ale jedna rodina pomůže jednomu človíčkovi. A rodina k rodině...