Novela SPOD v připomínkovém řízení

V připomínkovém řízení je další novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí. Přináší několik změn, především v urychlení procesu zájemců o náhradní rodinnou péči – bude možnost absolvovat školení/přípravu a odborné posouzení i mimo kraj, kde má zájemce trvalé bydliště, nebo psychologické posouzení u druhožadatelů bude pouze na vyžádání kraje. Také pěstouni, kteří už pečují o přijaté dítě, nebudou automaticky vyřazeni z evidence, což je dnes běžné.

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-novela-ma-zkratit-cekani-na-pestouny-40422680