Pěstounský pas a Rodinné pasy

Velice vstřícným a zajímavým krokem Jihomoravského kraje, který ví, že pěstounů je málo a má zájem o jejich podporu, je nabídka Pěstounského pasu – „malá kartička velkých výhod jako poděkování všem pěstounům v Jihomoravském kraji. Výhodné vstupy na volnočasové aktivity, kroužky, tábory a další slevy, které pěstounským rodinám rozšíří možnosti, jak trávit volný čas se svěřenými dětmi“

https://pestounijmk.cz/partneri-pestounskeho-pasu-a-poskytovane-slevy/

To je velká inspirace pro další kraje!

Jihomoravský kraj je také iniciátorem tzv.

Rodinných pasů

RODINNÝ PAS NENÍ JEN SLEVOVÁ KARTIČKA

Cílem rodinných pasů je ulevit rodinným rozpočtům při nákupech a aktivním trávení volného času. Díky Rodinným pasům můžete vy i vaše děti čerpat řadu slev. Ty lze využít na společných výletech i při běžných nákupech či návštěvách kulturních a sportovních akcí. Neváhejte se proto jednoduše registrovat. Rodinné pasy jsou aktivitou Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Olomouckého, Pardubického, Královéhradeckého, Ústeckého, Moravskoslezského, Jihočeského a Středočeského kraje. Registrovat se tedy mohou pouze rodiny s trvalým bydlištěm v daných krajích. Karta Rodinný pas pak platí ve všech zapojených krajích.

Kdo může být držitelem karty Rodinný pas?
Držiteli jsou dospělé osoby (rodiče, rodič samoživitel, partneři s dětmi nebo osoby mající dítě v péči). Při uplatnění slevy musí být přítomen vždy alespoň jeden držitel karty (dospělá osoba) s platnou kartou Rodinný pas. V opačném případě není poskytovatel povinen slevu poskytnout.

Registrovat se jako rodina mohou i nesezdaní partneři, samoživitelé, osoby mající dítě v péči apod. Zaregistrují-li se dva rodiče (partneři), rodina obdrží dvě karty Rodinný pas. Zaregistruje-li se pouze jeden rodič, obdrží rodina jednu kartu Rodinný pas.

http://www.rodinnepasy.cz/

(1) Rodinné pasy | Facebook