Podpora rodiny z Nadace EP Corporate Group

Nadace EP Corporate Group v jednom ze svých programů podporuje rodiny, které přišly o člena a zároveň živitele rodiny.

V současné době POMOC SMĚŘUJE k pozůstalým rodinám s dětmi, které přišly o významnou část svého příjmu:

  • Pozůstalým rodinám sezdaných párů s dětmi do 18 let nebo do ukončení SŠ, ve kterých došlo k úmrtí jednoho z rodičů
  • Rodinám nesezdaných párů s dětmi do 18 let nebo do ukončení SŠ, ve kterých došlo k úmrtí jednoho z rodičů
  • Příbuzným, starajícím se v pěstounské péči o osiřelé děti do 18 let nebo do ukončení SŠ (prarodiče, teta/strýc, zletilý sourozenec, bratranec/sestřenice)

Pokud máte ve svém okolí rodinu v takovéto tíživé situaci (a může být až 24 měsíců od úmrtí), předejte ji informaci a kontakt na Nadaci EP Corporate Group– www.nadaceepcg.cz

Na základě podnětu ANR ČR bude od příštího roku rozšířena cílová skupina i o pěstounské rodiny, které pečují o nepříbuzné dítě a jsou tzv. zprostředkovanými pěstouny. Ale již dnes je nadace připravena pomoci v individuálních případech rodinám, kde jsou jak biologické, tak i pěstounské děti.