První Dětské advokační centrum v ČR

V září 2022 otevírá Centrum Locika, s podporou Nadace Sirius a ve spolupráci s klíčovými partnery Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra, v pilotním provozu první Dětské advokační centrum v ČR.

Dětské advokační centrum znamená bezpečné a neutrální místo určené pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí.

Místo, kde:

  • je umožněno vyslechnout dítě ve speciálně vybaveném a přátelsky zařízeném prostředí, aby nemuselo jezdit na policejní stanici, k soudu, lékaři či
    na OSPOD. Výslechová  místnost je vybavena snímací technikou, která umožňuje plnohodnotné pořizování záznamů pro účely trestněprávního a
    soudního řízení
  • je přítomen zkušený tým odborníků vyškolených vést rozhovory s dítětem, poskytnout dětem terapeutickou pomoc, pracovat s ohroženými rodinami
  • otevřený prostor pro multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí zapojených do řešení případů dětských obětí násilí v rodině.

= tedy místo, kde je úzce multioborově  koordinovaná a na zájem dítěte zaměřená péče poskytovaná na jednom, pro dítě bezpečném, místě.

Služby v dětském advokačním centru se opírají o tyto 4 pilíře:

https://www.centrumlocika.cz/detske-advokacni-centrum