SOS dětské vesničky

Víte, jaké techniky se dají použít při zpracování historie dítěte? Co je kniha života a jak se s ní dá pracovat? Pusťte si rozhovor s PaeDr. Petrou Pávkovou na téma Zpracování historie dítěte v náhradní rodinné péči. Naše minulost hraje podstatnou úlohu při formování naší osobnosti a identity. Bez znalosti svých kořenů, odkud pocházíme, v čem jsme vyrostli, jaké prostředí nás tvarovalo a kdo byli naši rodiče, hůře uchopujeme, kým jsme.

odkaz Co je kniha života a osa života?