V Praze zahájil svou činnost Sociální nadační fond

https://www.socialninadacnifond.praha.eu/

Proč je potřeba podpora pěstounské péče?


V Praze chybí pěstounské rodiny, přes 300 dětí žije v dětských domovech, kojeneckých ústavech či Klokáncích

Kvůli nedostatku pěstounských rodin děti zůstávají v ústavní péči. Stávající pěstouni i lidé, kteří o pěstounství uvažují, potřebují vědět, že mají ve své roli dostatečnou oporu. Chybí jim však prostředky na terapeutické služby, volnočasové aktivity pro děti, právní služby či odlehčení v péči o děti se zdravotním znevýhodněním. Náhradní rodiče tak nejhůře hledáme pro starší děti, větší počet sourozenců nebo děti s postižením.

Zlepšit podmínky pro výkon pěstounské péče, tím, že lze získat ze Sociálního nadačního fondu prostředky na služby, které rodiny nepokryjí z dávek pěstounské péče, je jednou z cest podpory!

Program podpory pěstounské péče

Cílem programu je podpořit pěstouny, děti v pěstounské péči a členy biologické rodiny pěstouna v naplňování jejich individuálních potřeb, včetně profesního rozvoje pěstounů. Podpora je v rámci programu poskytována v následujících podprogramech a oblastech:

 1. Profesní rozvoj pěstounů
  1. Příspěvek na supervizi pěstouna
  2. Příspěvek na specifické vzdělávání a doplnění dovedností podle potřeb dítěte
 2. Spokojená náhradní rodina
  1. Příspěvek na terapeutické služby pro pěstouny, přijaté dítě a biologickou rodinu pěstouna
  2. Příspěvek na odlehčení v péči
  3. Příspěvek na zajištění právních služeb ve věcech řízení o děti svěřené do pěstounské péče
  4. Příspěvek na volnočasové aktivity dětí v pěstounské péči
  5. Příspěvek na zvládání péče o děti ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci cizí osoby

Během jednoho roku můžete žádat o více typů příspěvků v obou podprogramech, které mohou v souhrnu činit max. 50 000 Kč.

https://www.socialninadacnifond.praha.eu/program/podpora-pestounske-pece

Pravidla Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy pro poskytování individuálních nadačních příspěvků z Programu podpory pěstounské péče

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/api.contember.mangoweb.cz/socialni-nadacni-fond/c2fbf372-9b96-444f-8796-b040fcf29e7a.pdf