Víte, že?

I přechodní pěstouni mohou žádat o přídavky na dítě!!

Přídavky jsou totiž dávkou dítěte, tj. má nárok i dítě v pěstounské péči – přídavek na dítě náležející nezletilému nezaopatřenému dítěti se vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření.

Na přídavky na dítě dosáhnou domácnosti s čistým příjmem do 3,4 násobku životního minima.

Žádost lze podat na Úřadu práce nebo elektronicky prostřednictvím identity občana. Lze nárokovat maximálně 3 měsíce zpětně ode dne vzniku nároku.

O přídavky na dítě stačí zažádat jen jednou (nutno doložit rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů se pro účely tohoto zákona považuje rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu), ale každé 3 měsíce musí pěstoun dokládat rozhodné příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Posuzované osoby, jsou osoby žijící ve společné domácnosti, tj. pěstoun a jeho partner/manžel), nezletilé děti a zletilé v domácnosti do 26 let, pokud studují (a to i když mají vlastní příjem). Pokud má dítě příjem ze zaměstnání (nezletilé i zletilé), tak se podle novely už nepočítá do příjmů. Příjmy z podnikání dítěte se nepočítají jen za letní prázdniny.

Do příjmu rozhodného pro tuto dávku se odměna pěstouna nezapočítává, započítávají se však důchody, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, výživné, příjmy z nájmu.

Základní výše přídavku na dítě je:

Do 6 let - 630 korun
6-15 let- 770 korun
15-26 let- 880 korun.

Zvýšené přídavky na děti (o 500 Kč) lze získat, pokud měl alespoň jeden z pěstounů příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, pobíral dávky nemocenského nebo důchodového pojištění, pobíral podporu, dostával příspěvek na péči o osobu do 18 let věku nebo pobíral rodičovský příspěvek (pokud byl poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství).

Dle tiskové zprávy MPSV sněmovna schválila od 1. 1. 2023 zvýšení přídavku na dítě o 200 korun.

O přídavek na dítě lze požádat pomocí onlineformuláře na webu MPSV.

Zdroj: MPSV, Úřad práce, Měšec.cz, Kurzy.cz

https://www.mpsv.cz/-/pridavek-na-dite
https://www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-2
Přídavky na děti od července 2022: S dítětem do 6 let nově dosáhnete na přídavky při příjmu do
35.530 Kč (do 6/2022 32.674 Kč). | Kurzy.cz

Kalkulačka přídavků na děti 2022 s navýšením životního minima od 1. 7. 2022 | Kurzy.cz