Život v kufříku a Životní příběh

Projekty Nadačního fondu LA VIDA LOCA pomáhají odloženým dětem a české společnosti v mezigeneračním propojení, respektu a osvětě o významu mezilidských vztahů.

Přechodní pěstouni znají především jejich kufříky, které jsou připraveny v cca 60 porodnicích v celé České republice pro odložená novorozeňátka. Miminka nemohou, z jakéhokoliv důvodu, odejít s porodnice se svou maminkou a jsou svěřeny do péče přechodných pěstounů. Více o projektu Život v kufříku na webu.

Projekt Životní příběh podporuje zdravé budování identity u dětí 0 - 6 let v náhradních rodinách nebo rodinách vyloučených z hlavního společenského proudu. Každé dítě má právo znát svůj životní příběh – odkud je a jak přišlo na svět.

Náplní projektu je vytvoření sítě spolupráce na přípravu, pilotní ověření a implementaci nové metody práce se životním příběhem ohrožených dětí – tedy aktivní prosazování práva na sebeurčení a zpevnění jejich pozitivní identity.

Profesní sdružení přechodných pěstounů uzavřelo s Nadačním fondem LA VIDA LOCA Memorandum o spolupráci, aby pěstouni mohli přispět svými zkušenostmi a následně mohli dále šířit informace o potřebě pracovat se životním příběhem dětí svěřených do přechodné pěstounské péče.

https://www.zivotvkufriku.cz/
https://www.zivotvkufriku.cz/zapojene-porodnice
https://www.zivotvkufriku.cz/zivotni-pribeh-o-projektu