Změny v párování dětí v PPPD v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj od 1.5.2022 zavedl změnu párování dětí s pěstouny na přechodnou dobu. Párování přechodných pěstounů s dětmi budou řídit obce s rozšířenou působností. Celý nový systém bude průběžně pozměňován podle potřeb na základě zkušeností z praxe.

Seznam obcí s rozšířenou působností naleznete na:
https://dejmedetemrodinu.msk.cz/kontakty.html