Zpráva o dětských domovech pro děti do tří let za rok 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novou Zprávu o dětských domovech pro děti do tří let za rok 2022. Tato zpráva vznikla ve spolupráci s Iniciativou 8000důvodů.

Jedná se o unikátní zprávu, která poskytuje zásadní informace o bývalých kojeneckých ústavech. Zpráva ukazuje skutečné počty dětí umístěných do těchto
zařízení v rámci celé ČR. Dále se věnuje vývoji počtu dětí v jednotlivých krajích, zabývá se věkovou strukturou, mírou postižení dětí či jejich etnicitou.