Zpráva o dětských domovech pro děti do tří let za rok 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novou Zprávu o dětských domovech pro děti do tří let za rok 2023. Tato zpráva vznikla ve spolupráci s Iniciativou 8000důvodů .

Nová zpráva poskytuje podstatné informace o bývalých kojeneckých ústavech.

Nová zjištění potvrzují setrvalý pokles dětí umisťovaných do těchto zařízení i to, že v nich výrazně převažují dětí ve věku 4 roky a více, přestože jim tato služba primárně není určena.

Dětí ve věku do tří let v nich na konci března letošního roku bylo jen 142, celkový počet dětí poklesl na 410. To ukazuje, že dětské domovy pro děti do tří let mohou ukončit svou činnost do konce roku 2024 a mohou se transformovat na jiné služby, které regiony pro ohrožené rodiny potřebují.