Centrum LOCIKA

V září 2022 jsme přinesli informaci, že Centrum LOCIKA, s podporou Nadace Sirius a ve spolupráci s klíčovými partnery Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra, otevřelo v pilotním provozu první Dětské advokační centrum v ČR

Centrum LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají násilí v rodinách, buď jako oběti nebo svědci, chrání zájem dítěte a poskytuje mu i jeho rodičům odbornou pomoc s cílem nastavit zdravé vztahy v rodině tak, aby mohlo vyrůstat v respektujícím prostředí. Cílem je minimalizovat dopady násilí v rodině na vývoj dítěte a nastavit jeho zdravé vztahy s oběma rodiči tak, aby mohlo vyrůstat v respektujícím rodinném prostředí, aby všechny děti v České republice vyrůstaly v rodinách bez násilí.

Centrum však nabízí i spoustu užitečných rad nejen pro širokou veřejnost, ale i pro pěstouny. Přináší sérii podpůrných článků, návodů a informací, jak zvládnout složité situace s dětmi, jak je podpořit, jak pečovat i sám o sebe, jak naložit s vlastním strachem a úzkostí.

Upozorňuje také na velmi zajímavou kampaň Signál pomoci, což je mezinárodní znamení, kterým můžeme dát svému okolí najevo, že nám někdo ubližuje nebo že potřebujeme pomoc.

Více zde: https://www.policie.cz/clanek/signal-pomoci.aspx
https://www.detstvibeznasili.cz/kampane/signal-pomoci
https://www.centrumlocika.cz
nebo na Facebooku https://www.facebook.com/centrumlocika